Zamów kontener online

Strefa VII – Rejony:

:

Zamów kontener online

Strefa VI – Rejony:

:

Zamów kontener online

Strefa V – Rejony:

:

Zamów kontener online

Strefa IV – Rejony:

:

Zamów kontener online

Strefa III – Rejony:

:

Zamów kontener online

Strefa II – Rejony:

:

Zamów kontener online

Strefa I – Rejony:

:

Odpady

Odpady remontowo-budowlane

Odpady z betonu oraz gruz z remontów i rozbiórek, gruz ceglany, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych, wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramikę budowlaną, usunięte tynki, okleiny i tapety, drewno, materiały izolacyjne,materiały konstrukcyjne zawierające gips itp.

Odpady komunalne

Bytowe – na chwilę obceną nie realizujemy odbioru w kontenerach KP-7.

Odpady wielkogabarytowe

Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika. Do najczęściej wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych należą: stare meble, stolarka budowlana bez szyb, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

240_F_108022164_DymqTyi5IjmY5ElLBnY8bHk6bZSWRN2U

Elektrośmieci

Zużyty sprzęt RTV AGD – pralki, lodówki, telewizory. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny odbierany jest w punkcie zbiórki elektrośmieci a następnie przekazywany jest w całości uprawnionym podmiotom zajmującym się recyklingiem.